Poczta elektroniczna

Od lutego 2015 roku Stowarzyszenie KoLiber bierze udział w programie Google Apps for Nonprofits, w ramach którego dla członków stowarzyszenia oferowane są konta Gmail w domenie KoLiber.org.

Opiekę nad pocztą elektroniczną Stowarzyszenia sprawuje . Pytania dotyczące poczty elektronicznej prosimy zgaszać za pomocą dostępnego na dole strony formularza lub wysyłać na adres poczta@koliber.org.

Chcesz mieć adres e-mail w domenie koliber.org?

 1. [opcjonalnie] Prześlij darowiznę na utrzymanie serwera WWW w wysokości minimum 10 zł przy pomocy poniższego formularza lub bezpośrednio na konto stowarzyszenia VWBank 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001

 2. Wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony podając prawidłowe imię i nazwisko oraz swój prywatny (dodatkowy) adres e-mail. W treści wiadomości potwierdź zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 1. Poczta elektroniczna z adresami w domenie @koliber.org jest oficjalną pocztą elektroniczną i tym samym oficjalnym kanałem komunikacyjnym Stowarzyszenia KoLiber (dalej „Stowarzyszenie”).
 2. Nadzór nad pocztą elektroniczną sprawuje Przewodniczący Centrum Informatycznego KoLibra, który powołuje i odwołuje administratora poczty elektronicznej.
 3. Poczta elektroniczna dostępna jest w formie imiennych lub funkcyjnych adresów poczty elektronicznej (dalej „adres”) wykorzystywanych jako skrzynki poczty elektronicznej (dalej „skrzynka”).
 4. Każdy członek Stowarzyszenia ma możliwość założenia imiennego adresu „imię.nazwisko@koliber.org”.
 5. W zamian za założenie imiennego adresu członkowie mogą wpłacić dobrowolną jednorazową darowiznę w wysokości 10 zł. – darowizny należy wpłacać z góry na konto Stowarzyszenia z dopiskiem: Darowizna na serwer – [Imię i Nazwisko posiadacza adresu].
 6. Oprócz adresów imiennych możliwe jest też tworzenie adresów funkcyjnych w formie aliasów przeznaczonych dla oddziałów, funkcji, projektów, akcji.
 7. Adresy funkcyjne są przekierowane na adresy osób odpowiedzialnych (np. adresy członków zarządu oddziału, adres koordynatorów projektu).
 8. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych (upłynięcie kadencji, przekazanie projektu) adres funkcyjny przekierowywany jest na adresy nowych osób odpowiedzialnych.
 9. Wykorzystywanie adresów do działań na szkodę Stowarzyszenia skutkować może blokadą adresu i usunięciem ze Stowarzyszenia.
 10. Prośby o utworzenie adresu w formie skrzynki lub aliasu, a także ewentualne pytania i problemy związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej należy kierować na adres administratora poczty.

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Solidarności 82, w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org