Polityka prywatności

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od użytkowników Centrum Informacyjnego KoLibra podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z systemu.

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie KoLiber, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 2. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.

§ 2

GROMADZONE DANE

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko.
 2. Dane zbierane automatycznie: adres IP, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e-mail, imię, nazwisko.

§ 3

CELE GROMADZENIA DANYCH

 1. Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia KoLiber.

§ 4

OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE TWOICHDANYCH

 1. Stowarzyszenie KoLiber będzie chronić gromadzone dane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane nie będą udostępniane ani sprzedawane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów z odpowiednim upoważnieniem wynikającym z przepisów prawa.

§ 5

KWESTIE TECHNICZNE ORAZ PLIKI COOKIE

 1. Na stronie oraz w systemie wykorzystywane są pliki cookie.
 2. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów
  statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
 3. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
 4. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

§ 6

ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

§ 7

ZMIANA DANYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w w/w ustawie.
 2. Jeżeli Twoje dane osobowe ulegną zmianie możesz je zaktualizować sam za pomocą formularza na Twoim profilu lub powiadomić nas o tej zmianie telefonicznie, listownie na adres siedziby Stowarzyszenia lub mailowo na adres kontakt@koliber.org.

§ 8

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane na tej stronie.

§ 9

KONTAKT

 1. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności lub ochrony Twoich danych prosimy o kontakt.