Polityka antyspamowa

Centrum Informatyczne akceptuje i przestrzega poniższą politykę antyspamową. Reguły w niej zawarte obowiązują wszystkich użytkowników systemu.

  1. Spam – jest to nie zamówiona korespondencja handlowa. Spamem jest nazywana masowa wysyłka wiadomości na którego otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody.
  2. Wkorzystujemy jedynie te adresy dla których mamy zgodę na wysyłanie informacji środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną.
  3. Nie wysyłamy spamu.
  4. Wykorzystujemy prawdziwe nazwy i adresy w nagłówkach FROM (Od) oraz prawdziwe adresy odpowiedz do. W stopce każdej wiadomości umieszczone są także nasze dane teleadresowe
  5. W wysyłanych przez nas wiadomościach nie znajdują się treści  niezgodne z
    prawem oraz dobrymi obyczajami.
  6. W każdym mailu wysłanym poprzez Centrum Informatyczne KoLibra znajduje się link rezygnacji. Jest on klikalny, prawidłowo opisany oraz umieszczony w widocznym miejscu – na końcu każdej wiadomości.
  7. Nie wysyłamy kolejnych maili do odbiorców, którzy wypisali się z danej listy.
  8. Działamy zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.